Het betaalbaar houden van de arbeidsongeschiktheidsverzekering(AOV)

Het afsluiten van een AOV heeft voor de meeste ondernemers geen prioriteit binnen de dagelijkse bedrijfsactiviteiten. Zeker als het economisch tegenzit, personeel slecht te krijgen is, de gevolgen van Corona voelbaar zijn en de kosten oplopen door de hoge inflatie.

Daarvoor enkele tip(s) om uw AOV (tijdelijk) betaal te houden:

  • Pas uw huidige AOV aan bij uw financiële situatie
  • Zijn uw werkzaamheden nog hetzelfde gebleven, wenst u nog hetzelfde inkomen te verzekeren, bent u minder uren gaan werken, is de contractperiode bijna verlopen waardoor er weer gebruik kan worden gemaakt van aanvangskortingen.

Zit u krap bij kas

U kunt uw verzekerde som aanpassen, uw eigen risicoperiodes langer maken of als u naast ondernemen een loondienstbetrekking bent aangegaan kiezen voor een sluimerdekking (pauzeren van de verzekering zonder premiebetaling).

Tijdelijke uitkeringsduur

Daarnaast is het mogelijk bij het aangaan van een AOV te kijken naar de uitkeringsduur. De uitkering loopt vaak tot de eindleeftijd van de client dat een hoge premie tot gevolg heeft en niet altijd vanzelfsprekend is. Een tijdelijke uitkeringsduur van 2,5 of 10 jaar kan aanzienlijk schelen in de hoogte van de premie en geldt vaak per keer dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Een tijdelijke uitkering kan dus langer duren dan u denkt.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, Mail naar fred@finect.nl of bel 06-30679790 en wij adviseren u graag.

Read More

Woonhuis en energielabel

Vanaf januari van het aankomende jaar zal duurzaamheid een nog prominentere rol spelen bij de beoordeling van je woning, vooral als je van plan bent een huis te kopen, verkopen of te investeren in verduurzaming. De mogelijkheid om geld te lenen voor deze doeleinden is afhankelijk van het energielabel van de woning, waardoor het belang van dit label steeds meer toeneemt. In dit artikel worden drie vragen behandeld over deze aankomende verandering.

Stijgt de prijs van woningen met een gunstig energielabel?

Wie het komende jaar een hypotheek afsluit voor een huis met energielabel C of hoger, krijgt de kans om een groter bedrag te lenen in vergelijking met een woning met een minder gunstig energielabel. Er wordt gediscussieerd over de vraag of deze extra leenmogelijkheid voor milieuvriendelijke huizen de prijzen daadwerkelijk opdrijft. Slechts een kleine groep mensen leent het maximale bedrag, wat resulteert in hogere maandelijkse lasten voor de huiseigenaar, voornamelijk voor de aflossing van de grotere hypotheek. Desondanks kan een goed geïsoleerd huis de maandelijkse stookkosten verlagen, waardoor de totale maandelijkse kosten minder worden. Volgens vastgoedexperts zullen bestaande huizen met een groen energielabel naar verwachting duurder worden, terwijl het effect op nieuwbouwhuizen pas op lange termijn merkbaar zal zijn.

Nieuwbouwhuizen zijn over het algemeen al energiezuiniger en hebben daardoor vaak groenere energie labels. Daardoor is het mogelijk om tot wel €50.000,- extra te lenen voor deze woningen, waardoor financiering gemakkelijker wordt.

Veranderingen rondom energielabels en hypotheken

Elk jaar past de overheid de regels voor het afsluiten van een hypotheek aan op basis van onafhankelijk advies van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Volgend jaar wordt de duurzaamheid van een woning cruciaal. Demissionair minister De Jonge (Wonen) heeft aangekondigd dat het energielabel invloed zal hebben op de hoogte van een lening.

Voor duurzame huizen zal men naar verwachting meer kunnen lenen vanwege de lagere energiekosten, wat een aanzienlijk verschil kan maken in de leencapaciteit. Voor wie de woning wil verduurzamen, is het juist gunstiger om meer te lenen bij een lager energielabel, omdat er meer winst te behalen valt uit investeringen in verduurzaming.

Wat is de impact van energielabels E, F en G op de woningwaarde?

Voor woningen met energielabel E, F of G is het niet toegestaan extra leningen te verkrijgen, in tegenstelling tot woningen met groene energielabels. Dit kan leiden tot een grotere kloof in prijzen tussen deze twee categorieën. Vastgoedexperts voorspellen dat niet-energiezuinige huizen relatief in waarde zullen dalen.

Hoewel tochtige huizen niet direct in waarde zullen dalen, kan de stijging minder uitgesproken zijn vanwege de mogelijke afname van leenmogelijkheden voor huizen met een minder groen energielabel. De impact van een energielabel op de woningwaarde is niet uniform en kan variëren afhankelijk van de grootte en kenmerken van de woning.

Is het tijd om massaal te investeren in de verduurzaming van je woning?

De nieuwe hypotheeknorm staat ook extra leningen toe voor woningen met een lage energielabel, specifiek voor verduurzamingsdoeleinden. Dit biedt huiseigenaren de mogelijkheid om hun woning te verbeteren. Voor woningen met de laagste energielabels is een extra lening van €20.000 beschikbaar, wat een kans biedt om te investeren in verduurzaming.

Deskundigen zijn echter van mening dat €20.000 mogelijk niet voldoende is om een volledig huis te verduurzamen, en niet iedereen is bereid geld te lenen voor zulke specifieke zaken.

Voor meer informatie over uw mogelijkheden kunt u mij bereiken op nummer 06-30679790 of mailen naar fred@finect.nl

Read More