Het betaalbaar houden van de arbeidsongeschiktheidsverzekering(AOV)