Als ondernemer bent u in tegenstelling tot werknemer bij langdurige ziekte of een ongeval zelf verantwoordelijk voor uw inkomen.

Arbeidsongeschikt raken kan iedereen overkomen. Door het breken van een been, burn-out, een ander ziekte of ongeval kunt u tijdelijk of langdurig niet meer werken. Als u niet meer kunt werken, kan uw inkomen flink dalen of zelfs wegvallen waarbij uw lasten als de hypotheek, uitgaven voor boodschappen en overige verplichtingen blijven doorlopen. U bent dan afhankelijk van uw financiële buffer als spaargeld en/of partner. Kunt of wilt u deze lasten niet dragen dan is een AOV noodzakelijk.

De verwachting (2023/2024) van een verplichte gestelde AOV door de overheid is in zicht en een AOV op maat met uw eigen wensen en doelen biedt een uitgebreidere dekking en vaak een lagere premie.

De acceptatie van de verzekering is moelijker bij (al) zichtbare gebreken en het is raadzaam deze in goede gezondheid af te sluiten. De verzekering kan als eis gesteld worden het aangaan van een financiering of een opgenomen verplichting bij overeenkomsten als een maatschap of managementovereenkomst.

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u zichzelf als (zelfstandig) ondernemer en de continuïteit van uw bedrijf beschermen tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Uw eenmanszaak maar ook als maat/vennoot of directeur groot aandeelhouder kunt u zich beschermen tegen dit inkomensverlies.

U heeft recht op een maandelijkse uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het verzekerde bedrag en hoeveel u uw werkzaamheden nog kunt voortzetten.

Er bestaan grote verschillen in premiehoogte en voorwaarden bij een groot aantal verzekeringsmaatschappijen en is afhankelijk van veel factoren. Hierbij kunt u denken aan:

  • Uw leeftijd en beroep
  • Uw gezondheid
  • Eigen risico periode
  • De uitkeringsduur en arbeidsongeschiktheidscriterium
  • Betaalbaarheid

Bij een particuliere verzekeringsmaatschappij geldt er geen acceptatieplicht waardoor u zich mogelijk niet of tegen ongunstige voorwaarden kan verzekeren.

Overig:

De betaalde premie voor de AOV is fiscaal aftrekbaar en de uitkering is fiscaal belast als belastbaar inkomen. De advieskosten en de beheersvergoeding is niet fiscaal aftrekbaar.

Alternatieven voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering is dan bijvoorbeeld “een vangnet verzekering” of een vrijwillige (WIA) verzekering bij het UWV waardoor de zelfstandig ondernemer toch verzekerd kan worden onder bepaalde voorwaarden.

Door de vele keuze mogelijkheden, wetten – en regelgeving ziet u vaak door de bomen het bos niet meer en kunt u rekenen op de steun en expertise van Finect. Wij zullen de verzekeringen goed afstemmen op uw wensen, betaalbaarheid en (financiële) situatie bij verschillende verzekeringsmaatschappijen en streven naar een zo gunstig mogelijke oplossing.

Naast de gevolgen van inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid kunnen ook andere financiële en juridische zaken een rol spelen die van belang zijn bij het ondernemen zoals:

  • Bij arbeidsongeschiktheid bestaat de mogelijkheid dat u niet meer zelfstandig kan handelen of beslissingen kunt nemen voor uw bedrijf.
  • Via een ander bevoegde persoon/instantie als een bewindvoerder of curator kunt u uw zaken laten behartigen. Dit is ook mogelijk door het opstellen van een levenstestament waardoor u zaken kunt regelen. 

 

Premieverhoging en overstappen?

Wordt u AOV te duur dan is het goed om uw verzekering te laten bekijken en te vergelijken bij verschillende verzekeraars om mogelijk over te sluiten. Het kan u veel kosten besparen.

De premie van AOV ’s bij verzekeraars zijn de afgelopen jaren fors gestegen zowel voor bestaande als nieuwe cliënten. Wat zijn de redenen hiervan de oorzaken:

  • De lage rentestand zorgt ervoor dat het bedrag om te reserveren voor toekomstige uitkeringen  t.b.v. de uitkering voor verzekeraars toeneemt. Er moet meer door de verzekeraar op zij worden gezet om voldoende vermogen in kas te hebben om uit te kunnen betalen.
  • Er hebben zich de afgelopen jaren meer mensen (ondernemers) arbeidsongeschikt gemeld dan verwacht (o.a. door Corona).
  • Daarnaast is de gemiddelde duur van arbeidsongeschiktheid toegenomen.

Loont overstappen?

Dit is afhankelijk van meerdere factoren. Enkele op een rij:

Bij het wijzigen van de premie door de verzekeraar is het mogelijk de polis op te zeggen en te beëindigen.

Bij het aangaan van de verzekering is er vaak sprake van aanvangskorting gedurende de eerste 3 jaar. Als er na het vervallen van deze korting ook nog sprake is van een premieverhoging kunnen de kosten aanzienlijk stijgen.

Zijn uw wensen en uitgangspunten ook gewijzigd dan is het verstandig om uw huidige verzekering te vergelijken met andere verzekeraars. 

Bij het vergelijken of overstappen helpen we u graag verder.